HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Hỗ trợ bán hàng:
  • 0968.811.229
  • Hỗ trợ bán hàng:
  • 0943.200.012

BMW 328i GT

 

Bình ắc quy theo xe BMW 328i GT loại AGM 90Ah, 95Ah, ắc quy thay thế loại AGM tương đương hoặc ắc quy miễn bảo dưỡng DIN 100Ah