HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Hỗ trợ bán hàng:
  • 0968.811.229
  • Hỗ trợ bán hàng:
  • 0943.200.012

BMW 520i GT

 

Xe BMW 520i GT sử dụng ắc quy loại AGM 105Ah, ắc quy thay thế loại Varta AGM 105Ah hoặc ắc quy miễn bảo dưỡng DIN 110Ah