HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Hỗ trợ bán hàng:
  • 0968.811.229
  • Hỗ trợ bán hàng:
  • 0943.200.012

Hyundai Sonata


Xe Hyundai Sonata sử dụng ắc quy loại 70Ah, 75Ah (L),
Xe Hyundai Sonata Y20 sử dụng ắc quy loại 60Ah, 65Ah hoặc 70Ah có kích thước D23,