HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Hỗ trợ bán hàng:
  • 0968.811.229
  • Hỗ trợ bán hàng:
  • 0943.200.012

BMW X6


Xe BMW X6 sử dụng ắc quy AGM 95AH hoặc ắc quy miễn bảo dưỡng MF DIN 100Ah,
Xe BMW X6 2013 sử dụng ắc quy theo xe loại AGM 105AH, ắc quy thay thế loại AGM tương đương hoặc ắc quy miễn bảo dưỡng DIN 110AH,